Fermate – et sted for frihet og forandring

Tekst: Heidi.O Roland Foto: Canva/Fermate/Arkiv Publisert: 15.06.23

Normisjon Agder eier Fermate Sør som er et ressurssenter for sjelesorg og veiledning. Inge Flaat, leder av Fermate Sør beskriver Fermate som «ett sted du kan komme og snakke om livet sånn som det virkelig er, og ikke sånn en skulle ønske det var. Fermate er et sted du kan være deg selv og et sted der du kan slippe å skjule sår og vanskeligheter.»

Flaat trekker fram at vi mennesker er relasjonsvesener, og vi trenger noen å snakke med om utfordringer som møter oss. I noen perioder mer enn andre perioder. Vi trenger å snakke med noen alle sammen. Av og til med noen helt utenfra og om oss selv, fortsetter Flaat.

«Sjelesorg, liker jeg best å kalle livsomsorg. Sjelesorg forbindes veldig ofte kun med begravelser eller når sorgen tar oss. Men sjelesorg er livsomsorg. Sjel betyr liv og sorg er en forkortelse av omsorg.»

Alle slags mennesker

Vi lurte på hvem som tar kontakt for samtaler i Fermate. Da kunne Flaat fortelle at det er alle slags mennesker.

«Og når jeg sier alle, så er det jo virkelig alle. I fra toppen av samfunnsstigen til bunnen. Så det er alle forskjellige slags mennesker. Alle som har et liv og relasjoner, tar kontakt.

Når man tenker på slike tilbud, så kan man kanskje tenke at problemet mitt er ikke stort nok eller alvorlig nok. Men man trenger ikke å være «på bunnen» eller i en livskrise for å ta kontakt for en samtale med Fermate.

«Du må absolutt ikke ha en livskrise for å ta kontakt. Man kan ta kontakt for å få veiledning i vanskelige spørsmål som dukker opp i liv og hverdag. En trenger ikke være i en livskrise for å ha det vanskelig. En kan også få mentoring og veiledning, og noen ønsker parsamtaler. Samliv kan by på mange utfordringer. Selv om ikke noen av oss er utdannet parterapeuter, så er det ikke alltid en trenger det heller for å få gode tips og råd inn i et samliv.»

Følelser er så mangt

Videre snakker Flaat om følelser, at det er ikke bare gode følelser som finnes og kjennes. Det er kanskje det gode vi ønsker å ha, men følelser er så mangt.

…sagt ting akkurat sånn det er. Og delt ting akkurat som det føles.»

Inge Flaat, leder fermate sør

«Følelser er som oftest knyttet til relasjoner, til forhold. Og jeg tror, de fleste mennesker i denne verden trenger noen å snakke med om ting som utfordrer. Og derfor ønsker vi å gjøre vårt tilbud i Fermate kjent. Dette er et samtalested, et sted man kan få sagt ting akkurat slik det er. Og delt ting akkurat som det føles. Og kanskje til og med få hjelp med det, handlingskraft og styrke.»

Fermate er et samtaletilbud som gis på bakgrunn av et kristent livssyn og etikk. Og på spørsmål om man må ha et kristent livssyn for å ta kontakt er Flaat tydelig på at dette ikke er en nødvendighet. Flaat sier at de snakker med alle mennesker. Men at de i Fermate selv er kristne, og har et kristent verdigrunnlag og en kristen tro som utgangspunkt for det de driver med.

«Så vår livstolkning er en kristen livstolkning. Men betyr ikke at vi presser Gud og troen på folk. Det kommer man i sjelesorgsamtalene som oftest inn på selv, de som besøker oss. Men vårt livssynsgrunnlag skal det aldri være noe tvil om at er kristent.»

Ser du Formate som samfunnsnyttig?

«Ja, altså det er ikke uten grunn at kommuner og skoler tar kontakt med oss for å få støtte og hjelp. At de ønsker å bruke oss i for eksempel som veiledere i hjelpeforetak. Det er mange som har spurt etter nummeret vårt og brosjyrer. Og for å legge det ut til hjelp for ungdom for eksempel som sliter. Det er ikke uten grunn at kommunale tjenester vil ha greie på hvem vi er, og det er ikke uten grunn at leger vil ha brosjyrer av oss på venteværelset.»

Flaat trekker fram noe en kjent lege uttalte en gang i et intervju: 8 av 10 pasienter som kom til han trengte ikke medisinsk hjelp, men rett og slett noen å snakke med. Dette sier Flaat viser at alle trenger den samtalen som går litt dypere, sjelesorgen. Selv om sjelesorg er et kristent begrep, så trenger alle livsomsorg.

Visdom og livsstyrke

Flaat ønsker at de som har hatt samtaler med Fermate skal sitte igjen rikere, på livsvisdom og livsstyrke.

«Visdom og livsstyrke betyr ikke nødvendigvis at alle problemene forsvinner etter fem sjelesorgsamtaler, men jeg tror faktisk at livskompetansen er blitt bedre etter samtalene. Kompetanse til å håndtere ting som utfordrer, eller å gå raskere til noen å snakke om det. Å være to om en ting er bedre enn å være alene, iallfall når det er problematisk. Så sjelesorg, den personlige samtalen, den tror jeg er uendelig viktig for egentlig alle mennesker. Jeg som sjelesørger trenger også noen å gå til. Vi står ikke alene og håndterer alt alene fordi vi hjelper andre. Men vi som andre trenger å styrke og hjelp.»

På spørsmål om hvordan Fermate ser ut om 5 år, så ønsker Flaat at det skal være akkurat det samme. Et samtaletilbud som Normisjon tilbyr i Agder.

«Det skal ikke, og bør ikke være noe annet. Men det jeg ser for meg er at det kanskje blir mer kjent. At døren inn til den viktige og gode samtalen er tydeligere og bredere. Jeg håper også at tilbudet blir spesielt bedre kjent blant yngre. Ungdom og unge voksne.»

Ønsker du å ta kontakt med Fermate?

Ta kontakt på 453 93 142 eller på post@sor.fermate.no

Mer informasjon om Fermate finner du her.