Tvedestrand Normisjon – En epoke er over

Tekst og foto: Heidi.O Roland Publisert: 13.06.23

Det hele startet helt tilbake i til 1860-årene, Tvedestrand Indremisjon var en av de først foreningene som ble stiftet her til lands. Tvedestrand Bedehus har sammen med kirken vært en viktig kulturbærer for Tvedestrand og omegn. Men så er det seg sånn at tidene forandrer seg på 160 år. Så i 2018 tok de en tung avgjørelse om å selge bedehuset.

«Det var et vanskelig skritt å ta, det var tøft. Men det var det riktige. Få medlemmer, og de fleste over 80 år. Da er det vanskelig å holde et svært hus, for det er mye som blir gjort på dugnad.» forteller Einar Svenningsen.

Hentet fra boken «Bedehuset – Tvedestrand Indremisjon og Tvedestrand Bedehus, mer enn 160 års virke og historie.»

På bedehuset har det vært veldig mye aktiviteter oppigjennom årene. Alle slags foreninger, søndagsskolen, kor, yngstes, kvinneforening, ungdomsforening osv. Så bedehuset har fått bety veldig mye, for veldig mange mennesker alle disse årene.

Nå i vinter bestemte de også å legge ned foreningen i Tvedestrand. Derfor inviterte regionen foreningen på lunsj på BiG for å takke, og vise at vi setter pris på alt de har gjort. Tvedestrand Normisjon og bedehuset har betydd mye for folk øst i Agder alle disse årene. Det er virkelig synd at det har blitt som det har blitt. Det ble en hyggelig formiddag med god prat og god mat. Elisabeth Dørdal spilt og sang. Og Inge Flaat hadde en kort andakt. Og Inge utfordret de til å prøve å få til å ha noen treffpunkt, selv om foreningen er lagt ned.

Foreningen hadde også med en gave til regionen på 100 000 kr. Det var en veldig hyggelig og rørende overraskelse. Vi er veldig takknemlig for den gaven, og skal forvalte den på best mulig måte.

Alle vi i region Agder vil nok en gang takke alle i Tvedestrand Normisjon for deres trofasthet og deres engasjement for Normisjon øst i Agder.