Fortsetter med møteaksjon på Konsmo.

I høst har det skjedd mye på Konsmo bedehus. De har hatt møteaksjon, og her har det vært mye folk til stede.

Tekst: Heidi.O Roland Publisert: 07.11.23

Konsmo bedehusforsamling i Audnedal i Lyngdal kommune er en ganske ny konstellasjon. De ble dannet i starten av 2023. Det var Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet og Normisjon som gikk sammen. Vi hørte med Terje Andersen som er formann i forsamlingen, om hvordan det første året som ny forsamling har vært.

– Det første året har vært ganske travelt, men også veldig inspirerende. På stiftelsesmøtet 4.januar 2023, var det rett over 35 stk som meldte seg inn. I dag er vi over 100 medlemmer. I starten har den nye forsamlingen overtatt de møtene som organisasjonene hver for seg hadde planlagt for 2023. Det samme gjelder møtene vi har hatt søndag formiddag, så overgangen har vært ganske myk. Vi har fått på plass en del tjenestegrupper, og det har vært flott å se hvor positive alle er til å delta.

Interimsstyret ved Konsmo Bedehusforsamling, formann Terje Andersen helt til høyre. Foto:Marit Andersen/nlm.no

Fokus på bønn

Andersen forteller om hvordan bønn har vært et fokus før disse aksjonsmøtene.

– Det siste vi fikk på plass før aksjonsmøtene var ny organisering av bønnearbeidet. Det har gjort at det er blitt større fokus på bønn, og mange flere finner veien til bønnemøtene. Bønn var også et viktig element i prosessen som førte fram til felles forsamling av Misjonssambandet, IMF og Normisjon. Uten det tror jeg ikke vi hadde kommet i mål. Bønnefellesskapet har fått en ny giv, og jeg tror bønn er mye av årsaken til det vi nå opplever på møtene.

Irene Krokeide Alnes og Marit Stokken Berland er de som har hatt møtene i høst. Andersen forteller at det har virkelig vært noe spesielt som har skjedd på disse møtene, og ser en større glød i forsamlingen.

Marit Stokken Berland og Irene Krokeide Alnes har ledet møtene.

– Det som skjer på møtene vi har gjennomført i høst med Marit og Irene, er at Gud har vært til stedet på en helt spesiell måte. Flere har fått ei berøring av Jesus, og opplevd sterk fornyelse i sitt kristenliv. Jeg tror alle som har vært til stedet har kjent et heilt spesielt nærvær av Jesus, og da blir gnisten tent. Så nå ser vi ei mye mer brennende forsamling med stor nød for bygda. Unge og eldre står også mer sammen enn før.

Merker dere en slags «Vigeland-effekt»?

– Ja, jeg vil ikke se bort fra at det kan være en ”Vigeland-effekt”. Flere av oss var mye på Vigeland, og opplevde å bli berørt av Jesus der. Likevel tror jeg bønn og forbønn i lang tid er det som har betydd mest. Jeg kan nevne at på Konsmo Bedehus samles en gjeng mannfolk til bønn hver fredags morgen fra kl. 06:00 til 07:00. Dette har de holdt på med i nesten 30 år.

De unge har ikke opplevd dette før

Tilbakemeldingen de får av de som har vært tilstede er at det har vært veldig sterke møter, også for de unge.

– Mange unge sier de aldri har vært med på, eller opplevd noe lignende. Mange nevner også det gode fellesskapet som er blitt, og noen sier de har opplevd fornyelse.

Andersen tror felleskapet er viktig for at folk kommer tilbake gang på gang.

– Jeg tror at når folk opplever Jesu nærvær, så vil de ha mer av det. Mange kjenner nok også på det gode fellesskapet som er blitt. Når Jesus får stor plass i livene våre kommer kjærligheten til våre brødre og søstre som et resultat, og da vil vi gjerne være sammen. Noen kommer kanskje også for å høre den gode evangeliske sangen og musikken.

Sist møte på søndag ettermiddag var det over 150 mennesker som hadde funnet veien til Konsmo. Barneopplegget hadde dobbelt så mange som en vanlig søndag. Så det spirer i alle aldre.

Fortsetter med aksjonen

Styret i forsamlingen har blitt enig om å ha et opphold i to uker, men fortsetter igjen onsdag 22.november og holder på til 26. november. Så vil de vurdere igjen etter dette hvor veien går videre. Men det vil ikke være stille på Konsmo disse to ukene.

– Det blir i mellomtiden noen andre møter, en basar og et par bibeltimer, samt at vi intensiverer bønnemøtene i disse to ukene, forteller Andersen.

Andersen er klar på at fokuset med alt det som har skjedd er at mennesker skal få møte Jesus.

– Det vi håper på, og ber om er at mennesker må bli frelst, og at flere må få et nytt møte med Jesus.