Oppussingsaktivitet i foreningene.

Tekst: Heidi.O Roland Publisert: 14.11.23

Holum Misjonsforening (Misjonsforeningen) eier og driver Holum bedehus. Men dette er et bedehus for alle. I sine vedtekter har foreningen som hovedformål å samordne og tilrettelegge for kristent arbeid i bygda. Mye av arbeidet som foregår på bedehuset drives derfor av andre lag og foreninger enn Misjonsforeningen, uten at de hverken betaler leie eller har andre forpliktelser i forhold til bygget. Bedehuset er så og si i daglig bruk.

– Vi ønsker at både barn, unge og voksne skal bli kjent med Jesus, og det har lenge vært ønskelig med mer plass, for det har vært mye rigging opp og ned av utstyr. Mer plass vil også åpne muligheter for å kunne ha andre typer arrangement enn det vi kunne ha i de lokalene som var, forteller Wenche Hageland.

Hageland forteller videre at Misjonsforeningen kjøpte nabotomta på 3,5 mål for ca 10 år siden, og det har i etterkant vært en lang prosess å få alle formaliteter på plass.

– Og mens vi har ventet på reguleringsplaner, godkjennelse av byggesøknad mv, har det vært samlet inn penger på ulike vis. Det har vært arrangert lotterier, auksjon og andre former for arrangement som gir inntekter, det er laget ei bok «Mat fra folk i Holum» og høstmarked lørdag 4. november. Bygget er ikke fullfinansiert, så vi blir sittende med noe gjeld som må betjenes framover.

Mer plass til barn og unge

Det er gjort store forandringer på bedehuset. Bedehuset var i utgangspunktet på ca 250 m2, og det er satt opp et tilbygg med full kjeller på ca 200 m2. Hovedetasjen har fått en utvidelse av storsalen, og nytt inngangsparti med toaletter.

Planen er at hele kjelleren skal benyttes til barne- og ungdomsarbeid, og i tillegg vil de selvfølgelig disponere hovedetasjen dersom de har arrangement som krever storsalen.

– Hovedetasjen er nå ferdigstilt, og vi hadde åpningshelg midt i september. Det ble en festreise med ca 220 stk på konsert med «Tidløs» på fredag, ca 250 stk på festaften på lørdag med vigsling av det nye bedehuset, og ca 100 stk på formiddagsmøte med Alf Halvorsen på søndag.

Nytt kjøkken

Det er samtidig med utvidelsen også utført en del vedlikehold på bygget, og det er blant annet lagt nytt tak på den gamle delen av bygget. I tillegg er det gjennomført utvidelse og totalrenovering av kjøkkenet, da dette har vært uendret siden forrige utbygging på midten av 1980-tallet.

Dugnadsånden lever i 2023

Dugnadsånden har vært stor både hos unge og gamle.

– Arbeidet i den gamle delen er stort sett utført på dugnad da dette ikke er regulert på samme måte som tilbygget. Det er selvfølgelig benyttet håndverkere der dette kreves, men deler av dette er også utført på dugnad. Ungdommene har deltatt på dugnaden sammen med de voksne nå i byggeprosessen, og dette gjør noe med både samholdet og samarbeidet i etterkant når vi kjenner hverandre godt. Nå skal de ferdigstille kjelleren og her er ungdommen som har styringen.

Miljøtiltak

Misjonsforeningen har også tenkt framover og tatt noen miljøvennlige tiltak i den nye utbyggingen.

– Vi er opptatt av gjenbruk og bærekraft, så det er montert solcellepanel på taket, og det er installert ei varmepumpe i tillegg til den vi allerede hadde. Vi har flyttet på vinduer, dører for å kunne gjenbruke de et annet sted i bygget samtidig som vi også bytter ut noe av det gamle for å få bedre kvalitet med for eksempel bedre isolasjon da det på sikt vil ha mye å si for framtidige kostnader knyttet til oppvarming. Solcelleanlegget er beregnet å dekke ca. 50 prosent av samlet energibehov på bygget. Vi har i sommer solgt energi, og dermed hatt inntekter på anlegget allerede før huset er ferdig.

Uten fast tilholdsted under pandemien

Det var noe dårlig timing med byggeperioden siden det var i starten av gjenåpningen etter pandemien våren 2022, så de var uten fast tilholdssted en lang tid. Men de håper folk, og da spesielt ungdommen finner veien tilbake til bedehuset.

– Det jobbes aktivt for at barna og ungdommene skal finne tilbake til bedehuset igjen, og at bedehuset skal bli det samlingspunktet i bygda som det har vært gjennom generasjoner, for vi ønsker at det skal være det i framtida også. For å tilpasse oss den tida vi lever i er det lagt relativt mye penger i lys- og lydanlegg da vi ønsker å kunne ha konserter på bedehuset, og derfor var første samling i åpningshelga nettopp en konsert. Det blir konserter hver måned i første omgang fram til april i 2024, da dette har vært etterspurt av ungdommene i årevis.

Haugeland er positiv til det nye bygget og håper at dette vil være noe positivt for lokalsamfunnet.

– Utbyggingen av bedehuset åpner nye dører på mange måter, og vi både håper og tror at dette vil tilføre bygda ny giv og større fellesskapsfølelse i årene som kommer. Men det viktigste er at vi har Jesus i sentrum for det vi holder på med, og at barn og unge ledes inn i et fellesskap med han. Derfor var det viktig for veldig mange at teksten «Jesus lever» kom opp igjen på endeveggen i storsalen etter utbygginga, og det ønsket ble etterkommet.

Ny møtesal

Også på Nedenes i Arendal har det vært oppussing. Norkirken Nedenes har i sommer og høst pusset opp storsalen og lillesalen. Bygget ble tatt i bruk i 1987, 36 år siden. Bygget har vært brukt mye, og har holdt veldig godt, men det slites, og det var nå nødvendig med vedlikehold og noen oppgraderinger.

Det har gitt et skikkelig løft ikke bare estetisk med også lydmessig da det er installert lyddempende plater i taket. De som går på Nedenes forteller om en helt annen opplevelse av å være der med tanke på lyd og støy. Og det er veldig stor forandring for de som holder på med barnearbeidet. For eksempel når tjue-tretti 4.-6.kl på Lille Lørdag hver onsdag får fri utfoldelse. Da er det mye volum, men det har blitt veldig mye bedre etter at det ble installert lyddemping i taket.

Planen har vært å male taket i mange år. Det koster en god del, men det måtte gjøres i sommer. Men så var det noen kloke hoder som sa at hvorfor ikke installere lyddempende plater isteden, og da slapp vi jo å male taket. Det er så og si bare positive tilbakemeldinger når det gjelder lyden i rommene. Noen klager på at det er litt tungt å synge, får man får ikke så mye klang tilbake. Men da er det bare å synge høyere. Det er også byttet vinduer i hele hovedetasjen, det kommer godt med når det nå går mot kaldere tider.

Søndag 17. september var det gudstjeneste og bløtkakefest etterpå for å takke alle som har bidratt med oppussingen.

Mange har stått på, og lagt ned mange dugnadstimer i denne oppussingen. Så dugnadsånden lever også på Nedenes i 2023.

(Undertegnede går i Norkirken Nedenes).