Stor mangel på vikarer – bruker humor for å tiltrekke seg søkere.

Eikely barnehage i Froland sliter med å få tak i vikarer, dette er ikke bare i Froland det er et problem. Det er vanskelig for mange barnehager over hele Agder å få tak i nok tilkallingsvikarer. Nå bruker styrene humor og byr på seg selv for å få flere søkere.

Humor er viktig

Humor og glede står sentralt på Eikely. Det er viktig at man har det gøy sammen, forteller Ravnåsen og Clark.

– For personalet skal barnehagen være et godt arbeidssted. En arbeidsplass hvor vi føler oss trygge på at her blir vi verdsatt for den vi er. Her skal vi kunne utfolde oss med våre interesser, det vi brenner for og det vi er gode på.

De to styrerne ved Eikely barnehage Henriette Louise Clark og Anita Ravnås har laget en video som de har delt på sosiale medier for å oppmuntre folk til å søke.

Vi spurte de litt om hva som er spesielt med Eikely barnehage.

– Vi har fokus på å gi barna gode matopplevelser. Vi serverer tre måltider om dagen, og vi har barna med i matlagingsprosessen. Vi har også fokus på å gi barna gode turopplevelser og har tre flotte turbaser, pluss skogen som nærmeste nabo.

Mye spennende faglig

– Hvordan er det å jobbe i Eikely, både sosialt og faglig?

– Vi er en stor gjeng med ansatte. Mellom 35 og 40 ansatte fordelt på 6 avdelinger. 3 avdelinger for de yngste barna og 3 for de eldste. Vi har ikke åpen løsning, men hver avdeling er for seg. Det er en trygghet i å ha flere avdelinger, og vi samarbeider blant annet om å få dekket opp nok personal. Vi har faste vikarer som trør til ved sykdom, men vi har veldig behov for tilkallingsvikarer i tillegg. Faglig er vi inne i en spennende tid med utviklingsarbeid både innen tema inkluderende praksis gjennom Rekomp og språkopplæring gjennom Oppfølgingsordningen. Det er spennende med ny kunnskap og å jobbe mot å få styrket praksisen hos personalet. 

Verdier og holdninger

Eikely er en barnehage som blant annet har fokus på verdier og holdninger.

– Personalet i barnehagen jobber med verdier/holdninger som vi bygger vårt arbeid på. De skal gjøre oss tydelige og hjelpe oss til å ta beslutninger i hverdagen. Vi skal ha forståelse for ulikheter og gi rom for det. Vi skal ta hverandre på alvor og vise tillit. Vi skal møte hverandre med omsorg og vise at vi bryr oss. Vi skal ta vare på hverandre, ved å stå sammen og være lojale. Og vi skal vise engasjement, ta ansvar for oss selv, hverandre og våre omgivelser.

Videre forteller de at for barna er det helt nødvendig at de føler stor grad av trygghet i barnehagen. Hvert enkelt barn blir sett og godtatt for den de er, og får muligheter til medvirkning.

– De personlige ulikhetene blir ivaretatt, mangfold er spennende og utviklende. Miljøet skal få barna til å blomstre, hvert enkelt barn skal føle at de har stor verdi.

Som styrer ønsker man at de ansatte skal føle omsorg, og føle mestring i sin jobbhverdag, hva tenker dere om det?

– Vi setter stor pris på alle våre medarbeidere, og sier det så ofte vi har sjans. Vi oppfordrer hverandre til å gi hverandre gode tilbakemeldinger, være rause mot hverandre og inkludere hverandre. Vi oppfordrer også til å gi hverandre rom og mulighet til å bruke evner og kompetanse, og også til å utfordre hverandre på å tørre å ta nye steg. 

Hva er tilbakemeldingene fra foreldre?

– Vi har fornøyde og engasjerte foreldre. De er gode på å gi oss tilbakemeldinger og vi setter stor pris på en så positiv og velvillig foreldregruppe. Det har vært et par tunge tak i høst der vi har måttet be foreldrene om å hjelpe oss med å holde barna hjemme noen dager. Sykdom hadde slått ut store deler av personalet, og det var svært utfordrende å få tak i nok vikarer. Vi opplevde da støttende foreldre/foresatte som hjalp så godt de kunne. Det setter vi stor pris på.

Håper på respons

Nå håper de på at videoen og dekning i lokalavisene skal hjelpe på å få folk til å ta kontakt for å jobbe i barnehagen. Det er dyrt å lyse ut stillinger og de ønsker å unngå å bruke vikarbyrå da de ønsker å ha kontroll på hvem som kommer. De vil gjerne treffe menneskene som skal på gulvet med barna først, da du får et annet inntrykk av dem når man har de inn til intervju, forteller Clark.

Så du som leser dette må bare spre ordet til de dere måtte kjenne som skulle passe til å jobbe i barnehagen i Froland. Så kan de ta kontakt på styrer@eikelybarnehage.no eller ring 482 75 385.