Sentraliserer trossamfunnet

Nytt av året er at generalforsamlingen for Normisjon er flyttet til MER-konferansen i Imi Stavanger denne helgen.

Her kan du se saksdokumentene for GF.

https://www.normisjon.no/saksdokumenter-til-generalforsamlingen-2024/

Tre-årsmeldingene blir presentert gjennom video, og det gir et godt innblikk i de forskjellige delene av den store organisasjonen vår.

Det blir åpent for innspill til treårsmeldingen. Liv Simonsen er hjemme fra Seenegal, og tar ordet. Det er vanskelig å få nye misjonærer til Senegal. Og Liv ber omstendig at man skal være positiv, og at vi må fortsett å be om at det skal vær mulig å drive misjonærarbeidet i Senegal. For det skjer så mye bra i Senegal for tiden.

Hallgeir Solberg, styreleder i Normisjon ber alle oppmuntre folk til misjon, og be for misjonen.

Tore Bjørsvik sier at utfordringen nå er ofte at de som vil ut ikke har mer enn et 2-4 års perspektiv på å være ute. Men når man må kanskje lære seg Malinke-språket for eksempel så tar det tid, så ønske er at de som vil ut har et lengre perspektiv på det å være ute. Bjørsvik informerer også at det i dag er 19 utsendinger, og 2 ledige stillinger.

Sak om forslag til lovendring i Normisjon ble presentert av medlem i lovkomitéen Svein Granerud. Etter hans framlegg ble det fremmet endringer i forslaget fra lovkomitéen. Av fem endringsforslag ble to forslag stemt for, deriblant forslag om fjerning av paragraf 19, da den dekkes av paragraf 10. (Valgkomiteens forslag kunngjøres i god tid.) Lovendringsforslaget fra lovkomitéen ble nesten enstemmig vedtatt.

Etter matpause var det valgtid.

Hallgeir Solberg ble gjenvalgt som leder av landsstyret.

Samuel Ebitu fra Norkirken Hald ble valgt inn i landsstyret sammen med Tonje Kvalsnes fra Norkirken Molde og Sveinung Fagerli Susort fra Salem menighet i Trondheim. Eli Skåland Tveitane, Erlend Eggebø, Ruth Ingrid Ulstein Bøe valgt inn som vara.

Sak GF 06/24 handler om sentralisering av trossamfunnregisteret. Forslaget er at Normisjon Agder trossamfunn overføres sentralt. https://www.normisjon.no/content/uploads/2023/12/Sider-fra-Sakspapirer-Sak-0624.pdf

 • Generalforsamlingen godkjenner at det etableres en sentral ordning for
  trossamfunnsregistrering i Normisjon. Landsstyret bes opprette en enhet som
  kan registreres som trossamfunn i samsvar med trossamfunnslovgivningen.
  Normisjon region Agder anmodes om å gjøre vedtak på deres årsmøte om at
  trossamfunnsregistrerte medlemmer i Normisjon region Agder kan overføres
  til denne nye enheten.

Dette var tydelig den mest engasjerende saken da det var tosifret antall som ville ha taletid under denne saken. En del av de rettet bekymring for om at dette ville bety en kirkesplittelse. At dette vil skape et større avstand mellom Den Norske kirke og Normisjon. Mens andre så det som noe positivt for de som ikke føler seg hjemme i DNK eller i andre trossamfunn.

Forslaget ble vedtatt med veldig god margin.

Generalforsamling 2024 fortsetter lørdag formiddag med et felles strategiforedrag for Normisjon og Acta før de to organisasjonene holder separate forhandlingsmøter.