Årsmøte i region Agder

Mandag 15. april ble årsmøte i regionen avholdt i Oddernes menighetshus i Kristiansand.

Etter at de 60 fremmøtte hadde fått i seg noe middag, startet møtet. Det gikk unna med valg, da det var plass til alle som var til valg.

Så i regionstyret ble Olav Håland fra Byremo og John Norum fra Lindesnes valgt inn. Tove Rustan Skaar fra Lillesand ble 1.vara, Åse Torhild Guldsmedmoen ble 2. vara og Arild Åtland 3. vara, begge fra Evje.

Styreleder Rønnaug Torsvik la fram det som har skjedd i regionen det siste året, før Gunnar Urstad la fram regnskapet. Urstad startet med at det er mye kjekkere å legge fram et positivt regnskap enn et negativt. Med et underskudd på drøye 1,1 millioner har man måtte brukt en del egenkapital. Regionen håper å få snudd noe trenden med røde tall ved å finne alternative inntektskilder. Så det ble annonsert at Galleri Normisjon åpner på Havstad bedehus fra høsten 2024. Mer informasjon om dette kommer.

Acta la fram rapport fra et år med mye aktivitet. Det er rekordmange ungdommer som er med på lederkurs og leirene det siste året har vært fulle. Og sommerleirene som ble lagt ut kl.09 mandag morgen var 1.-4.klasse leiren allerede venteliste på før klokken hadde blitt 16. De som var tilstede på årsmøte syntes dette var veldig bra, men noen tok ordet for at det må være et mål at alle som vil på leir skal få bli med. Men da trenger man mer ressurser, som igjen betyr at man trenger mer penger. Noen foreslo at man kanskje må tenke litt annerledes, kanskje hvis man fikk flere frivillige til å ta på seg ansvar som leirsjefer f.eks. Denne utfordringen med at det ikke er plass til alle er noe Acta Agder og regionen må diskutere framover.

Også på Bibelskolen i Grimstad merker de stor pågang. For skoleåret 24/25 er det 109 studenter som har søkt på skolen. Så det vil det bli et rekordår på BiG. Rektor Anne Mari Vadset forteller at de jobber på for å få plass til alle, og ser fram til en spennende høst.

På generalforsamlingen i januar ble det bestemt at Normisjon Agder trossamfunn skulle overføres til Normisjon sentralt. Årsmøte vedtok enstemmig at trossamfunnsregisteret overføres til sentral enhet i Normisjon.

Utsending fra landsstyret var Svein Granerud. Han la fram litt om hva som skjer i Normisjon, bl.a. den nye strategien PULS, om det internasjonale arbeidet og om Acta sine prosjekter. Svein holdt også en andakt under møtet som startet etter årsmøte var unnagjort. Der snakket han om den gode hyrde.

Det var flott musikk og sang av Geir Ivar Bjerkestrand, Marianne Frivold, Ole Jakob Pedersen, Erik Albert og Ingebjørg B. Torp.

Kvelden ble avsluttet med Han er oppstanden, halleluja! der alle ansatte var forsangere. En fin avslutning på et fint og ryddig årsmøte.

Årsmøtepapirene ligger her. Det vil også bli lagt ut referat fra møtet i løpet av neste uke.