Acta Agder

Acta Agder er arbeidet for barn og unge i Normisjon region Agder. Vi arrangerer leirer, ledertrening og har over 100 lokale Acta-lag.

Her er våre neste leirer: