Barn og medlemskap

Medlemskap i Normisjon Agder trossamfunn forutsetter en kristen dåp i den treenige Guds navn. Barnet sitt medlemskap følger ikke automatisk med når foreldrene eventuelt melder seg inn i et nytt trossamfunn. Foreldrene må selv sørge for at barnets medlemskap blir avsluttet der det er innmeldt, og eventuelt melde barnet inn i foreldrenes nye trossamfunn, dersom det er ønskelig.

Her er noen viktige poeng hentet fra lovverket:

  • Barn som blir født mens foreldrene er gift, hører til samme trossamfunn som foreldrene
  • Gifte foreldre som er medlem av ulike trossamfunn utenfor Den Norske kirke, avgjør sammen om barnet skal være medlem eller høre til i et trossamfunn, og eventuelt hvilket trossamfunn det skal være
  • Barnet hører til samme trossamfunn som mor fra fødsel av dersom foreldrene ikke er gift
  • Når barnet er 12 år eller mer, skal det få si sin mening om innmelding eller utmelding, om det lar seg gjøre
  • Dersom en av foreldrene er medlem i Den Norske kirke, vil barnet tilhøre denne kirken fra fødselen av. Foreldrene må i så tilfelle gi melding dersom de ikke ønsker at barnet skal tilhøre Den Norske kirke

Trossamfunnstilhørighet regnes som sensitive personopplysninger og innmelding av barn må derfor sendes inn per post med underskrift av de som har foreldreansvar (er det to personer med foreldreansvar, må begge signere).

Skjema for «Innmelding av barn i Normisjon Agder trossamfunn» finner du her.

Lovverket kan være noe forvirrende når det gjelder barn og trossamfunn, og vi anbefaler at du leser denne artikkelen:

Norges Kristne Råd: Barn og tilhørighet til trossamfunn

For andre avklaringer, se lovtekst i «Lov om trudomssamfunn og ymist anna»