Disippelskolen 2020

Det blir disippelskole flere steder i Agder i løpet av våren 2020.
Her har du en oversikt over steder, temaer, datoer og talere:

BYKLE KYRKJE
«Kolosserbrevet»
(to siste bolker)
Onsdag 26. februar kl. 19.00 – Arne Inge Vålandsmyr
Torsdag 27. februar kl. 19.00 – Arne Inge Vålandsmyr

EYDEHAVN BEDEHUS
«Johannes Åpenbaring»

Onsdag 8. januar kl. 19.30 – Kurt Hjemdal
Onsdag 11. mars kl. 19.30 – Kurt Hjemdal
Onsdag 22. april kl. 19.30 – Kurt Hjemdal

GJERSTAD – ALMESTUA
«Bergprekenen»

Onsdag 26. februar kl. 19.00 – Johannes Vålandsmyr
Onsdag 4. mars kl. 19.00 – Sam Tore Bamle
Onsdag 18. mars kl. 19.00 – Inge Flaat

HOLUM BEDEHUS
«Kolosserbrevet»

Tirsdag 11. februar kl. 19.00 – Arne Inge Vålandsmyr
Tirsdag 18. februar kl. 19.00 – Arne Inge Vålandsmyr
Tirsdag 3. mars kl. 19.00 – Arne Inge Vålandsmyr

KONSMO BEDEHUS
«Apostlenes Gjerninger»

Onsdag 15. januar kl. 19.00 – Arne Inge Vålandsmyr
Torsdag 16. januar kl. 19.00 – Alf Halvorsen
Fredag 17. januar kl. 19.00 – Alf Halvorsen

LILLESAND BEDEHUS
«Bergprekenen»

Tirsdag 4. februar kl. 19.00 – Arne Inge Vålandsmyr
Tirsdag 18. februar kl. 19.00 – Tove Rustan Skaar
Tirsdag 21. april kl. 19.00 – Alf Halvorsen

LYNGDAL – ALLÉEN BEDEHUS
«Efeserbrevet»
Onsdag 11. mars kl. 19.00 – Johannes Vålandsmyr
Onsdag 18. mars kl. 19.00 – Arne Inge Vålandsmyr
Onsdag 25. mars kl. 19.00 – Arne Inge Vålandsmyr

NORKIRKEN KRISTIANSAND – BEDEHUSET I BYEN
«Urhistorien» – Mandag 3. februar kl. 19.00
– Arne Inge og Johannes Vålandsmyr
«Josef og Lovgivningen på Sinai» – Mandag 10. februar kl. 19.00
– Arne Inge og Johannes Vålandsmyr
«Profetenes budskap og Messiashåpet» – Mandag 17. februar kl. 19.00
– Arne Inge og Johannes Vålandsmyr

VALLE, SÆBYGGJEN (SENTRUMSSTOGA I VALLE)
«Bergprekenen»
Torsdag 12. mars kl. 19.00 – Arne Inge Vålandsmyr
Torsdag 19. mars kl. 19.00 – Inge Flaat
Torsdag 26. mars kl. 19.00 – Alf Halvorsen

VEGÅRSHEI – HØGTUN BEDEHUS
«Bergprekenen»
Torsdag 27. februar kl. 19.00 – Tove Rustan Skaar
Torsdag 12. mars kl. 19.00 – Tove Rustan Skaar
Torsdag 26. mars kl. 19.00 – Tove Rustan Skaar

ÅMLI MENIGHETSSENTER
«Sannheten om mennesket» – Tirsdag 17. mars kl. 19.00
– Arne Inge Vålandsmyr
«Sannheten om livet» – Tirsdag 21. april kl. 19.00
– Arne Inge Vålandsmyr