Høstbasar i Søgne

Velkommen til høstbasar på Søgne Menighetssenter Torve, lørdag 26. oktober!

Åresalg, barnetombola, hovedlotteri, kafeteria.

Åpning kl. 13.00.

Familiemøte ca kl. 14.00.
Andakt v/ Live Lunde Gjedrem.
Sang.

Trekning hovedlotteri kl. 16.00.

Inntektene går til barne- og ungdomsarbeidet på menighetssenteret,
og Normisjons arbeid på Okhaldhunga sykehus i Nepal.

Arrangør: Søgne Normisjon.