Hvorfor og hvordan bli medlem?

Du får tilhørighet til et trossamfunn som har samme læremessige basis som Normisjon.

Du får tilhørighet til et trossamfunn med hjerte for de unådde og med stor virksomhet i Norge og internasjonalt.

Du blir medlem i et trossamfunn som gjennom Normisjons landsdekkende nettverk av lokale fellesskap kan tilby et bredt spekter av tjenester.

Medlemskap i Normisjon Agder trossamfunn forutsetter en kristen dåp i den treenige Guds navn. For å kunne melde deg inn må du

  • Være norsk statsborger eller bosatt i Norge
  • Ha fylt 15 år
  • Ikke være medlem i noe annet trossamfunn

Du må selv sørge for utmelding i eksisterende trossamfunn (og motta utmeldingsattest) før du melder deg inn i Normisjon Agder trossamfunn.

Trossamfunnstilhørighet regnes som sensitive personopplysninger og innmelding må derfor sendes inn per post med underskrift.

Du finner innmeldingsskjema for voksne her. Du vil motta en innmeldingsattest når medlemskap er registrert.