Giverkampanjen 2020

20. november gikk startskuddet for region Agders giverkampanje «Nå gjelder det!»
Det er en «omvendt» adventskalender der målet er å samle inn 500 000,- innen nyttårsfesten 8. januar 2021! Kan du tenke deg å bli med?
Hvis vi når målet har vi greid å halvere tapet av høst- og julemessene som ble avlyst på grunn av Covid-19. 

 

2020; annerledes-året som gjør noe med oss alle. Det har det gjort for Normisjon region Agder også. Gaveinntektene har gått dramatisk ned. Dersom de ikke øker igjen, må vi redusere tilbudet til lokale lag og foreninger.
Vi lurer på; er dere med oss videre?

 

Gi din gave her!

 

Nå gjelder det!
Alle er vi skikkelig lei av Covid-19! Det har kun én (?) positiv side, vi har alle blitt flinkere på håndhygiene. Å vaske hender ofte og skikkelig, er en bra ting uansett. Nå gjelder det – å vaske hender og holde avstand, så vi ikke bidrar til smittespredning!

Nå gjelder det!
Vi trenger hverandre. Vi trenger å se, lytte, kjenne på omsorg og være en del av noens liv og hverdag. Ingen har godt av å være alene over tid. Nå gjelder det – igjen å få til nærhet på tilstrekkelig avstand som oppleves godt.

Nå gjelder det!
Region Agders økonomi har ikke tålt Covid-19, det blir durabelig underskudd i 2020! Tusen takk til deg som har fast givertjeneste, dette bidrar trygt og forutsigbart gjennom tunge tider. Det hadde vært fint om flere gjør som deg; å gi et fast beløp hver måned til region Agders arbeid.

Nå gjelder det!
I 2020 har mange arrangementer blitt avlyst, både for seniorer, voksne, unge og barn. Det er samlinger der vi blir utfordret på å gi, og vi er vant til å legge penger i kollektkurven, bruke kort eller vippse. Når vi ikke samles, blir det heller ikke til at vi gir som vi pleier. Nå gjelder det – når kollekter og tilfeldige gaver uteblir, får det konsekvenser!

Nå gjelder det!
Normalt får region Agder nærmere én million kroner inn på høst- og julemesser. I 2020 blir det beløpet mye, mye mindre, og det er dramatisk. Tusen takk til dere som likevel selger lodder og har flotte gevinster, har små basarer eller gjør andre tiltak for å hjelpe. Nå gjelder det – alle monner drar!

Nå gjelder det!
Normisjons arbeid er helt avhengig av frivillige som bruker av sin fritid i de lokale fellesskapene, som ledere, styremedlemmer osv. Samtidig er organisasjonen bygd opp slik, at det er et administrativt ledd som ivaretar nødvendige funksjoner når man har ansatte, driver med informasjonsarbeid, sørger for gode rutiner vedrørende økonomiforvaltning, og bistår med råd og veiledning i ulike saker. Dette handler om ledelse regionalt, og det handler om å være et bindeledd til hele Normisjon og alt arbeid som drives, det internasjonale arbeidet, og som skoleeiere.

Nå gjelder det – å være innforstått med at administrativt arbeid og ledelse også er misjon. Uten det vil det utadrettede arbeidet ikke fungere. Men det skal gjøres så effektivt og nyttig som mulig.

Nå gjelder det – hvis vi skal ha et offensivt tilbud til barn og unge gjennom Acta, så er det nødvendig med noen ansatte regionalt som kan ha ansvar for leir, besøke lag og følge opp ledere lokalt.

Nå gjelder det – hvis vi skal ha forkynnelse og undervisning, tilbud om veiledning og sjelesorg, hjelp til styrearbeid og alt som inngår i det å få besøk i lokale fellesskap; da trengs det fortsatt noen ansatte som kan utføre dette.

Nå gjelder det!
Hva er viktig for at du tenker at det kristne fellesskapet på ditt hjemsted er bra? Dersom du tenker at det er godt for oss å være tilknyttet Normisjon region Agder, er det viktig at vi nå står sammen.

 

Takk for at du bidrar! Følg med på oppdateringene underveis!

 

Gi din gave her

Vipps til 94272

(Oppgi tlf.nr. dersom du ønsker skattefradrag).

Kontonummer: 8220 02 82600

Enten du bruker kontonummeret eller Vipps,
er det fint om du merker gaven med «Nå gjelder det!»