Om region Agder

Normisjon region Agder er en region i den landsdekkende misjonsorganisasjonen Normisjon. Normisjon driver misjonsvirksomhet og sosialt arbeid i Norge og i en rekke land.

Normisjon har fokus på fellesskap og misjon. Organisasjonen ble stiftet 01.01.2001 etter en sammenslåing av Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen.

Region Agder dekker begge Agderfylkene og driver et omfattende arbeid for alle aldersgrupper. Region Agder en av eierorganisasjonene bak Folkehøgskolen Sørlandet og en av stifterorganisasjonene til Risøy Folkehøgskole. Regionen eier leirstedet Eikely Senter, Frolands Verk. På samme sted eier regionen også Eikely Barnehage. Regionen har inngått samarbeidsavtale med Søndagsskolen om bruk av Skogtun Leirsted, Marnardal, til leirvirksomhet.

Regionen har misjonærer/utsendinger i Mali/Senegal.

Regionkontoret er på Bibelskolen i Grimstad.

Regionen ledes av et team bestående av Arne Inge Vålandsmyr, Ingebjørg Berstad Torp og Gunnar Urstad.
Regionstyrets leder er Rønnaug Torvik.