Seniorarbeid i Agder

Her kan du få en oversikt over seniorarbeidet som skjer i regionen.

Seniorarbeidet i Norkirken Grimstad sitt vårprogram, trykk her.

Hyggetreff Norkirken Nedenes, hver andre tirsdag i mnd. Mer info, trykk her.

Norkirken Kristiansand – Seniortreff 6. feb. kl. 11:00.

Seniortreff 25. april – Revsnes Hotell m. Kurt Hjemdal, Geir Ivar Bjerkestrand og Torstein Nilsen. Mer info kommer.