Stikkord: leir

Populære adventsleirer

Actaleder Elisabeth Dørdal er begeistret for at adventsleirene er så populære.

Les mer

Read article "Populære adventsleirer"

Blir du med på Bibelcamp på Bibelskolen?

Du er hjertelig velkommen til Bibelcamp 2022 på Bibelskolen i Grimstad 13.-17.juli! Det blir eget program for barn og ungdom.

Jeg vil vite mer

Read article "Blir du med på Bibelcamp 13.-17.juli?"

Nytt tilbud for konfirmanter

Fra og med skoleåret 22/23 har Acta region Agder gleden av å starte opp et nytt tilbud for konfirmanter sammen med ImF Sør og Misjonssambandet Sør. Tilbudet består av to årlige konfirmantleirer, en i oktober og en i februar. Fra og med skoleåret 23/24 vil det også tilbys et eget opplegg for andreårskonfirmanter på disse leirene.

Les mer om det spennende samarbeidet

Read article "Nytt tilbud for konfirmanter"