Tilbud og tjenester

Trossamfunnet har ingen tilbud som kun er forbeholdt innmeldte medlemmer, men medlemmer har likevel tilgang til en rekke tjenester i regi av Normisjons lokale fellesskap (Tilbudet varierer i forhold til lokale forhold).

  • Dåp
  • Trosopplæringstilbud for barn og unge
  • Konfirmantarbeid
  • Velsignelse av inngått ekteskap
  • Nattverd
  • Begravelser

Aktivitetene og tjenestene er åpne for alle som ønsker det, uavhengig av kirketilhørighet.