Områdegruppene

Områdegruppene i Møre er delt inn etter fogderigrensene; Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.

Har du hørt om områdegruppene før? De er oppnevnt av regionstyret og skal ha som mål og bedre kontakten med foreninger, enkeltkontakter og alle vennene. På Nordmøre består gruppa av Einy Rendal Elgsæther, Reidun Bjorland Rødset, Ivar Aae og Kjell Pettersen. Sunnmøre og Romsdal har også sine gruppe. Nå i mai hadde gruppa på Nordmøre igjen et møte som resulterte i vedtak og planer. Dette vil vi dele med vennene.

Vi erkjenner at kontakten oss imellom ikke har vært god nok, og ønsker at den blir bedre. Derfor vil alle kjente arrangement og reiseruter nå komme i regionbladet vårt. Har du et møte eller noe som du vet skal skje, så ring inn til reg.kontoret og få det med. Vi vil etter hvert ta kontakt med foreninger
og kontakte, med tanke på ønsker om besøk, og ellers få høre hvordan det går.

For tiden ser vi på muligheter for samlinger for unge. I den forbindelse etterlyser vi noen som vil se arbeidet blant ungdom som en oppgave.

Det planlegges også områdesamlinger, som vi ønsker skal binde oss enda sterkere sammen i fellesskap med vår HerreJesus Kristus.

Vær med å i bønn for arbeidet, og at gruppa også må bety
noe for arbeidet. Vi ser også etter noen som kan tenke seg å
være med i lokale bønnefellesskap for å være i forbønn for
arbeidet vårt både lokalt og globalt. Forbønn for Høgtun er
også noe denne gruppen ser som en viktig oppgave.