Områdegruppene

Områdegruppene i Møre er delt inn etter fogderigrensene; Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.

Områdegruppene er oppnevnt av regionstyret og skal ha som mål og bedre kontakten med foreninger, enkeltkontakter og alle vennene.

Det planlegges også områdesamlinger, som vi ønsker skal binde oss enda sterkere sammen i fellesskap med vår Herre Jesus Kristus.