Regionårsmøte

Vi inviterer til årsmøte i Normisjon Region Møre

Lørdag 20. april 2024 på Nordvestlandet Folkehøgskole (Høgtun)

Program

Kl 1100  Registreringen begynner,  Enkel kaffi med litt å spise

Kl 1200:  Bibeltime  ved  Ørjan Tinnen

Kl 1300: Pause med servering av varmrett

Kl 1415:  Årsmøtet begynner

          Konstituering av årsmøtet       

         Årsmeldinger, Regnskap 2023  Budsjett 2024 og valg

Kl 1630 Misjonsfest

Alle medlemmer  i misjonsforening, Norkirken og direktemedlemmer stemmerett!

Møteavgift  kr  450,- betales ved registreringen

Det er også mulig å delta på deler av møtene denne dagen

Påmelding  sendes  så snart  som mulig  til:

Normisjon Region Møre, Elvegt 7, 6412 Molde 

Mail;  region.more@normisjon.no

Tlf 9009 2712