Regionårsmøte

Vi inviterer til årsmøte i Normisjon Region Møre

Lørdag 18. mars 2023 på Røbekk Kirkesenter i Molde

Hovedtaler iår blir Tore Bjørsvik fra Normisjons hovedkontor

Nærmere opplysninger kommer senere. Sett av denne dagen nå !