Velkommen til årsmøte!

Bønn for det nye regionstyret under årsmøtet i fjor.

Tekst: Thomas Thesen

Vi skulle gjerne stått i døren på Randaberg forsamlingshus den 17.april og sagt velkommen. Det blir det ikke. På grunn av koronasituasjonen vil vi gjennomføre regionårsmøte digitalt. Det blir fremdeles den 17.april. Det blir fremdeles inspirasjon, gode glimt fra arbeidet og selvfølgelig saker og vedtak som skal gjøres. Tore Bjørsvik, internasjonal leder i Normisjon, skal være med oss denne dagen.

Vi håper denne dagen kan være med å samle oss om visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.» Det ser ulikt ut fra sted til sted og fra generasjon til generasjon, men summen av de vi er og det vi står i, gir oss et flott bilde av Normisjon region Rogaland. 2020 ble et annerledes år, men vi kan samles om Han som er større enn et virus. Denne dagen kan vi løfte blikket og se på Han som kaller oss sine barn og gir oss adgang til vår Far i himmelen.

Det vil være noen tekniske ting som må på plass, men det skal vi selvfølgelig hjelpe til med. Vi vil at alle som vil være med på årsmøtet skal få muligheten til å koble seg opp. Dette skal vi få til sammen!

Bli med årsmøtet for å høre om det som skjer!

Påmelding:
Påmelding til årsmøte skjer ved å ta kontakt med regionskontoret på region.rogaland@normisjon.no eller direkte via Checkin.
Påmeldingsfrist: 15.april

Fredag 16.april kl.17:00-18:00 tilbyr vi et «testmøte» hvor dere kan prøve å ta i bruk Zoom og GoPlenum og hvor vi er tilgjengelige for å gi hjelp hvis det trengs.

Zoom-link til årsmøtet: https://us02web.zoom.us/j/85317446503?pwd=cE5ZS29FYmVnV082YzJFOC84OThFUT09

Meeting ID: 853 1744 6503

Passcode: Rogaland

Årsmelding:
Årsmelding er sendt i posten til direktemedlemmer, foreninger, styrer og kontaktpersoner. Du finner den også digitalt her. Ønsker du tilsendt årsmelding i posten, ta kontakt med regionskontoret på epost: region.rogaland@normisjon.no eller telefon: 51 68 27 50.
Vi vil også ha tilgjengelig noen eksemplarer av årsmeldingen i papir på gjenbruksbutikkene i Aksdal og Sandnes, på Kraftsenteret på Stemnestaden og på regionskontoret i Sandnes.

Program:
Registrering fra kl.10
Årsmøte kl.11-16

Saksliste:

1. Konstituering
2. Årsmeldinger 2020
3. Regnskap 2020
4. Valg:
– regionstyre
– valgkomite
– revisor
5. Normisjon Rogaland fremover

Zoom:
Zoom er selve «møterommet» hvor innleggene kommer og hvor vi kommuniserer med hverandre.
Vi anbefaler at Zoom brukes fra f.eks. en pc eller et nettbrett.
Her er et hjelpedokument for å komme i gang med Zoom

GoPlenum:
GoPlenum er «saksbehandlingen». Skal du ha stemmerett eller ønsker å ha kommentarer til sakene i årsmøtet, må du benytte deg av denne plattformen.
Vi anbefaler at GoPlenum brukes fra f.eks. en mobiltelefon.

Hjelpeside til årsmøtet finner dere her