Velkommen til årsmøte!

Bønn for det nye regionstyret under årsmøtet i fjor.

Tekst: Thomas Thesen

Vi skulle gjerne stått i døren på Randaberg forsamlingshus den 17.april og sagt velkommen. Det blir det ikke. På grunn av koronasituasjonen vil vi gjennomføre regionårsmøte digitalt. Det blir fremdeles den 17.april. Det blir fremdeles inspirasjon, gode glimt fra arbeidet og selvfølgelig saker og vedtak som skal gjøres. Tore Bjørsvik, internasjonal leder i Normisjon, skal være med oss denne dagen.

Vi håper denne dagen kan være med å samle oss om visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.» Det ser ulikt ut fra sted til sted og fra generasjon til generasjon, men summen av de vi er og det vi står i, gir oss et flott bilde av Normisjon region Rogaland. 2020 ble et annerledes år, men vi kan samles om Han som er større enn et virus. Denne dagen kan vi løfte blikket og se på Han som kaller oss sine barn og gir oss adgang til vår Far i himmelen.

Det vil være noen tekniske ting som må på plass, men det skal vi selvfølgelig hjelpe til med. Vi vil at alle som vil være med på årsmøtet skal få muligheten til å koble seg opp. Dette skal vi få til sammen!

Påmelding til årsmøte skjer ved å ta kontakt med regionskontoret på region.rogaland@normisjon.no eller direkte via Checkin (link kommer).

Bli med årsmøtet for å høre om det som skjer!