Nyhetsbladet

I 2020 bestemte Region Agder seg for sende ut et nyhetsblad – eller en nyhetsmail – hver måned. Alle foreninger har fått denne tilsendt på mail, i tillegg til at vi trykker opp noen eksemplarer og sender i posten. Men nyhetene er til for å deles, derfor legger vi også ut nyhetsbladet her som en pdf-fil. Hvis du ønsker å «abonnere» på nyhetsbladet kan du gi beskjed om det til regionkontoret. Pdf-filen kan printes ut på egen skriver, og deles ut til alle dere vil dele nyhetene fra Agder med!