Generalforsamlingen 2021

Normisjons generalforsamling arrangeres i år digitalt på grunn av koronasituasjonen. Det vil skje lørdag 5.juni kl. 10.00-18.00. Dette åpner muligheten for at vi kan bli mange som møtes på skjerm og kan delta i forhandlinger og valg, lytte til visjonsforedrag og misjonsglimt fra inn- og utland. Sammen er vi Normisjon, også når vi ikke kan møte hverandre ansikt til ansikt. Gud møter oss alltid der vi er, og løftet om hans nærvær og ledelse hviler også over denne generalforsamlingen. Derfor er det med spenning og glede vi inviterer til årets generalforsamling, hvor vi både skal se bakover på hva som har skjedd i siste treårsperiode og legge føringer for arbeidet i årene som kommer.

Programmet for generalforsamlingen vil naturlig nok bli forkortet og intensivert. Samtidig vil det fortsatt bli mulig å ta ordet, stille spørsmål og komme med innspill til alle sakene som blir tatt opp. Valgene vil også skje digitalt.

Kanskje du tenker at disse «digitale greiene» greier jeg ikke å få til. Det vil bli godt lagt til rette for hjelp og assistanse, og blir det lov av smittevernshensyn, så håper vi at vi kan samles  i små grupper rundt om, der vi hjelper hverandre.

Vi håper på bred deltakelse på årets generalforsamling fra alle deler av vår mangfoldige bevegelse. SAMMEN er vi Normisjon, enten vi er direktemedlem eller foreningsmedlem, del av et lite fellesskap eller en stor menighet, bor i ei lita bygd eller i en storby. Bruk denne muligheten til å melde deg på og delta i fellesskapet. SAMMEN vil vi gi Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag!
Velkommen til digital generalforsamling 2021!

Alle enheter og direktemedlemmer har fått tilsendt invitasjon og saksliste til generalforsamlingen

Hold av lørdag 5. juni, så sees vi på GF! DU FINNER MER INFO HER!