Generalforsamling 2021

Hjertelig velkommen til digital generalforsamling i Normisjon – lørdag 5. juni 2021

Meld deg på her

Mange av oss har det siste året blitt kastet inn i en helt ny digital hverdag, også for Normisjon har dette fremtvunget et behov for økt digital kompetanse.

Dette blir første gang i Normisjons historie at vi gjennomfører en digital generalforsamling, og vi håper og tror på et vellykket arrangement med bred deltagelse fra alle deler av organisasjonen.

Generalforsamlingen arrangeres lørdag 5. juni 2021, kl. 10-18. 

Digital generalforsamling åpner muligheten for at vi kan bli mange som møtes på skjerm og kan delta i forhandlinger og valg, lytte til visjonsforedrag og misjonsglimt fra inn- og utland.

Sammen er vi Normisjon, også når vi ikke kan møte hverandre ansikt til ansikt. Gud møter oss alltid der vi er, og løftet om hans nærvær og ledelse hviler også over denne generalforsamlingen. Derfor er det med spenning og glede vi inviterer til årets generalforsamling, hvor vi både skal se bakover på hva som har skjedd i siste treårsperiode og legge føringer for arbeidet i årene som kommer.

Du kan også melde deg på via MinSide her.

Praktisk gjennomføring

Generalforsamlingen er åpen for at alle interesserte kan være til stede under forhandlingene selv om de ikke har tale- og stemmerett. Les mer om hvem som har tale- og stemmerett her.

Vi skal gjennomføre møtet via møteapplikasjonen GoPlenum og videomøte i Zoom. Zoom vil være verktøyet for lyd og video. GoPlenum vil brukes til å legge inn forslag, be om innlegg og replikk og gjennomføre voteringer på sak og personer.

Mer informasjon om den praktiske gjennomføringen kommer. Følg med i våre kanaler! 

Landsstyreleder Hallgeir Solberg håper at den digitale samlingen vil bli til like stor inspirasjon og glede som i tidligere år.

– Det er jo klart at det blir annerledes, det kan vi trygt si. Men det at vi arrangerer på en digital plattform kan jo også gi oss noen nye muligheter. Det vil være flere som får anledning til å være med, og med mindre reiseavstand blir det lettere å samles.

Vi håper på bred deltakelse på årets generalforsamling fra alle deler av vår mangfoldige bevegelse. SAMMEN er vi Normisjon, enten vi er direktemedlem eller foreningsmedlem, del av et lite fellesskap eller en stor menighet, bor i en liten bygd eller i en storby. Bruk denne muligheten til å melde deg på og delta i fellesskapet. SAMMEN vil vi gi Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag!

Frist for å melde seg på den digitale generalforsamlingen er 1. mai.

Velkommen til digital generalforsamling 2021!