Hjerterom for Ukrainere

– Det er nå litt over en uke siden 12 ukrainere, fordelt i to familieenheter, kom til oss. Det har vært travelt og mye nytt for oss alle. Ukrainerne har registrert seg hos politiet, vært i møte med Nav og helsestasjon, deltatt på gudstjenestene våre og møtte en god av menighetens folk i ulike settinger, forteller Anne Honnemyr leder av pastorteamet i Norkirken Vennesla.

I samarbeid med Kristian Lande og Beveg Kristiansand har Norkirken Vennesla tatt i mot en gruppe med ukrainere. 12 av dem endte opp i Vennesla.

Hvordan har møtet med Vennesla vært for ukrainerne?

-Det er mye nytt, de skal bli kjent med kultur, bygd, systemer og folk. Men de uttrykker stor takknemlighet for måten de er blitt møtt på! Samtidig bærer de en tung byrde; de er mennesker på flukt. Har forlatt alt, samtidig som nære familiemedlemmer er igjen i hjemlandet.

Og blant menighetens folk, hvordan er responsen der?

-Jeg er utrolig takknemlig og stolt av folkene i Norkirken Vennesla! Mange stiller opp med praktisk hjelp, handlehjelp, henting og kjøring, invitasjoner, bli kjent turer i området, ordne med utstyr, sykler, ting og tang som trengs. Og vi er mange som har fått ny favorittapp Google translate!

Awana Søndagskole melder lederne at både ukrainske og norske barn viste smil og vilje til å kommunisere og leke. Det har vært litt «armer og bein» på gudstjenestene i forhold til tolk og forstå hverandre. Men vi arbeider med å få til gode løsninger slik at integrering og prosesser har god framgang. Jeg tror vi har mye å lære av og tilføre hverandre.

Men hvordan ser veien ut videre?

-Foreløpig er det Norkirken Vennesla som dekker alt av boutgifter, mat, klær, utstyr, transport og aktiviteter. Når søknader om alternativ mottaksplass, opphold osv er godkjent, vil det offentlige ta over.

Vi har fått signaler om at en god del av utgiftene som vi bærer nå vil bli tilbakebetalt. Men dette vet vi foreløpig lite om. Vi kjenner på ansvaret for å bidra, og håper også det økonomiske legger seg til rette på en god måte.

Er det noe vi andre i Normisjon kan bidra med?

-Ja, dere kan være med å be! Be for familiene. For fred i landet og deres kjære som er igjen. Be også om en god integreringsprosess i Norge, at de kjenner seg trygge, ivaretatt og finner seg godt til rette.