Trenger du et møte med Gud?

På retreat får du mulighet og rammer til å møte Gud i stillhet. I Bibelen kan vi lese om at Jesus trakk seg ofte tilbake til ensomme steder og ba der til sin Far. Og er det ikke lurt å kopiere vår Mester og Herre?

Nå har du muligheten til å bli med på fire flotte retreat-dager på Gautestad Misjonssenter, fra 4. til 6. november. Det er fjerde året region Agder arrangerer retreat.

Og vi håper årets retreat blir minst like bra som i fjor.

Blir du med? Meld deg på via Checkin.no.

Hvorfor retreat?

En dag kom Jesus ned til stranden og utfordret noen unge fiskere til å gå fra båtene og følge etter ham. De gjorde som han sa. Siden var de alltid omkring ham. Et disippelskap var etablert. De så, lyttet og lærte.

Jesus kaller på mennesker i dag også. Mange hører og følger ham. Men nå er Jesus sammen med oss som den usynlige. Om du vil se, lytte og lære, kan du øve opp ditt indre blikk, se ham med troens øye.

Dette er mulig fordi Jesus er nær – overalt og hos alle. Men noen ganger trenger vi avstand fra de daglige distraksjonene. Jesus blir lett utydelig for oss. Da trenger du å oppsøke steder der du kan være alene sammen med Mesteren. Også i dette er Jesus vårt forbilde.

Det fortelles flere ganger i Bibelen at “selv trakk han seg ofte tilbake til ensomme steder og ba der” – det vi kaller retreat.

Hva er retreat?

Det betyr helt enkelt å trekke seg tilbake til et stille sted sammen med Jesus. Den vanligste form for retreat i Norge er den som er utviklet på Sandom Retreatsenter i Lom og preges av to hovedelementer: Stillhet og en fast dagsrytme. Den vektlegger den “talende stillheten” og sentrerer om den oppstandne Jesus som er overalt, hos alle og midt iblant oss. Vi inviteres til å sitte ved Jesu føtter og bare være stille for å høre Guds og vårt eget hjerte slå. Målet er å styrke vår identitet som Jesu disippel i dag.

En velprøvd dagsrytme hjelper deg til indre samling og gjør deg åpen for Gud. Den gir deg tider alene i taushet og tider til fellesskap og samtale, anledning til å vandre i naturen. Sammen med stillheten er tidebønnene og gudstjenestene i kapellet selve bærebjelken i retreaten. Det gis også tilbud om personlig veiledning – om du ønsker det.

Retreat-dagen består av følgende elementer: Tidebønn, tur, fritid, Jesusmeditasjon, bønn og forbønn, lyttegruppe, åndelig lesning, lovsang, kort undervisning, stille måltider med musikk.

Under gudstjenestene, veksellesning og bønnen i kapellet leser, ber og synger vi ganske enkelt Guds ord. Det er også rom for fri bønn og stillhet. Måltidene nytes i taushet med musikk. I lyttegruppen tar vi utgangspunkt i meditasjonsteksten og deler tanker og erfaringer med hverandre. Etter kveldsbønnen er det igjen stillhet ute og inne frem til neste morgen.

Blir du med? Meld deg på via Checkin.no.