Stikkord: ukraina

Hjerterom for Ukraina

Norkirken Vennesla har tatt i mot og bosatt 12 ukrainere.

Les mer

Read article "Hjerterom for Ukrainere"