Sommer i Nord 2020

Sommer i Nord 2020 arrangeres i Finnsnes kirke 13. – 16. august.

Region Nord og region Nordland ønsker alle velkommen til vakre Nord-Norge og et sommerstevne der du kan få påfyll, bli utrustet og utfordret til livet sammen med Jesus. Der du kan ha lave skuldre, komme som du er og få et møte med både Gud og flotte mennesker.

Talere er Hilde og Alf Halvorsen og Helge Skaaheim. De vil tale på møter, bibeltimer og seminarer. Årets tema er «Grepet av Kristus!»

Acta barn og unge i Normisjon vil ha barneopplegg på Nordborg vhg. skole under møtene, og arrangerer 69 grader Nord på Holmen Leirsted for de som skal begynne i 6. – 10. trinn.

Overnatting blir på Finnsnes hotell, eller på Skoghus leirsted. Stevnekontingent er kr. 600 (550 ved påmelding innen 1. juli)

Etter 1. august må booking av overnatting gjøres direkte til Finnsnes hotell.

Mer informasjon på www.sommerinord.no