Regionårsmøtet 2021

Regionårsmøtet 2021arrangeres i Betania, Bodø 3. – 5. september! Årets taler er Elin Elkouby, som er oppvokst i Norge, men har bodd i Israel siden 1992, der hun arbeider som guide, og som taler i menigheter og på konferanser. Årets tema er: «Israel og menigheten i lys av profetiene i det gamle og det nye testamentet.» Dette ser vi frem til!

Åpningsmøte fredag kveld, årsmøte og årsmøtefest på lørdag, og gudstjeneste søndag formiddag. Vi har avtale om mat og overnatting med Clarion Hotel Grand Bodø, samlet bestilling sendes fra regionkontoret. Ta kontakt med regionkontoret, eller din lokale forening, for mer informasjon.

Påmelding innen 23. august til regionkontoret, tlf. 404 37 692, eller region.nordland@normisjon.no. Sakspapirer til årsmøtet sendes ut til påmeldte deltakere. Medlemmer av en forening tilknyttet Normisjon/Acta, og direktemedlemmer til region Nordland, har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Varmt velkommen til en inspirerende helg, med god forkynnelse og godt fellesskap!

Til årsmøtet i Bodø 3.-5. sept. får vi også besøk av Ingebjørg Berstad Torp. Hun er med i lederteamet for Normisjon i Norge og har vært sammen med oss tidligere. Hun er landsstyrets utsending og vil møte Normisjonsfolket. I tillegg vil hun vil informere om arbeidet i og utenfor Norge, samt komme med innspill og tanker om hvordan dette kan se ut i framtiden. Vi ønsker henne varmt og hjertelig velkommen!