Regionårsmøtet i Nordland

Vi skulle arrangert Regionårsmøte for Normisjon region Nordland i Bodø helga 18. – 20. juni, med oppbyggende samlinger og godt fellesskap. Nå har vi fått forfall fra taler Vegard Tennebø, og det er fortsatt usikre tider med økende smittetall mange steder.

Regionstyret har derfor bestemt at regionårsmøtet blir utsatt til høsten, til helga 3. – 5. september. Sett av helga allerede nå!

Vi synes det er trist å måtte utsette enda en gang, men vi ønsker å avholde et godt forberedt og trygt regionårsmøte i regionen. Vær gjerne med å be for regionårsmøtet i Nordland. Vi ønsker dere alle en velsignet og god sommer!