Regionårsmøtet 2020

Regionårsmøtet i Bodø 24. – 26. april 2020 er avlyst!

Vi har likevel behov for et årsmøte som kan godkjenne årsmelding og årsregnskap og foreta valg. Stemmeberettigede er de som er medlem i en forening og de som er direktemedlemmer i Nordland. Det er viktig å få tilbakemelding for å vite hvor mange som deltar på årsmøtet og hvor mange som stemmer. Foreningsleder bes registrere hvor mange fra foreningen som stemmer og formidle stemmesedler til disse.

Les gjennom følgende vedlegg:

Årsmelding 2019 og årsregnskap
Saksliste for Regionårsmøte, med forslag til vedtak
Valg m/stemmeseddel
Merknader eller innsigelser sendes til epost: region.nordland@normisjon.no eller i posten til Normisjon region Nordland, Boks 672, 8001 Bodø, senest 4. mai.

Hvis du ikke har innsigelser eller merknader, ber vi deg registrere deg ved å sende navn, utfylt stemmeseddel og teksten «ingen merknader til sakslisten» på epost eller i posten til region Nordland (se overfor), senest 4. mai.

Årsmøtegaven kan sendes til vår konto 3000.15.27645, eller på Vipps #78618, og merkes «Årsmøtegave». På forhånd takk for gaven!

Dersom noe er uklart, ta kontakt med regionkontoret på tlf. 404 37 692.

https://www.normisjon.no/content/uploads/sites/16/2020/04/Årsmelding-2019-Normisjon-Nordland.pdf

https://www.normisjon.no/content/uploads/sites/16/2020/04/Årsregnskap-2019-Normisjon-Nordland.pdf 

https://www.normisjon.no/content/uploads/sites/16/2020/04/Regionårsmøte-med-saksliste-og-stemmeseddel.pdf