Strategi

2024-2030

Normisjon skal være kjent for å bringe Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Vi vil plante, utvikle, lede og sammenkoble.

VISJON

Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

Dette er oppdraget vårt. Nye generasjoner i Norge, men også i andre land. Nye folkeslag i andre land, men også i Norge.

IDENTITET

Fellesskap. Barn og unge. Misjon.

Dette er vi spesielt kjent for, og du skal lete lenge for å finne noe hos oss som ikke handler om det.

Guds ledelse og kraft

Når vi planlegger og utformer strategi, søker vi først og fremst Guds ledelse.

Vi erkjenner vår begrensede forståelse, derfor ber vi Gud om visdom i våre planer, vi ber Jesus om å gå foran oss i vår tjeneste og om Åndens styrke og ledelse.

«Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst.» 1. Kor 3,5-7
«Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.» Joh 15, 4-5

Hvordan forstå strategien?

Det du nå leser, er Normisjons strategi for perioden 2024-2030, vedtatt av generalforsamlingen.

Strategien beskriver ikke alt som er viktig i Normisjon. Den tar utgangspunkt i et situasjonsbilde som er analysert gjennom de siste årene, og presenterer åtte hovedutfordringer på grunnlag av dette. Utfordringene blir imøtegått av fire hovedfokus, som er forkortet med akronymet PULS. Under hvert hovedfokus finnes til sammen 25 overordnede endringsmål.

Strategien omtaler ikke hele Normisjons virksomhet, men det betyr ikke at det som ikke er nevnt skal nedprioriteres. Vi kaller strategien for en endringsstrategi, som fokuserer på de områdene der vi trenger å justere kurs for å nå målene våre.