Virksomhetsstrategier

Her finner du strategiplaner for ulike virksomheter i Normisjon. Planene er levende dokumenter som ikke er behandlet av generalforsamlingen, men publisert her til orientering.