Lokalt og regionalt strategiarbeid

Det som presenteres på disse sidene, er Normisjons strategi for perioden 2024-2030. Vi oppfordrer lokale enheter og regioner til å arbeide med hvordan strategien kan komme til uttrykk i deres del av Normisjon.

Ressurser til strategiarbeid

Strategiteam

For å støtte lokalt og regionalt strategiarbeid, står Normisjons team for misjon i Norge klare til å bistå i strategiprosesser for regioner og lokale enheter i samarbeid med regionlederne. Dette er ment som en hjelp for enheter som ønsker å gjennomføre en strategiprosess. Prosessen skal eies av lokale ledere.

Hva kan dere forvente?

Teamet vil kunne fasilitere samtaler om strategi blant styre, ansatte og medlemmer, samt bidra med tips og råd i alle faser av strategiprosessen. De kan hjelpe til med å utarbeide undersøkelser, workshops og konkretisering av mål og tiltak der det er behov.

Ønsker dere bistand?

Ta kontakt med organisasjonsutvikler Ørjan Tinnen på e-post eller tlf 480 75 300. Ved mange henvendelser vil vi gjøre vårt beste for å bistå flest mulig på kortest mulig tid.

Vegard Tennebø
leder Misjon i Norge
Ørjan Tinnen
organisasjonsutvikler
Sandra Karine Iversen
organisasjonsutvikler
Marit Elisabeth Berling
skoleutvikler
Ingebjørg Berstad Torp
regioner
Jann Even Andresen
storbymenigheter

Plan for strategiarbeid

Under følger et forslag til hvordan en strategiprosess kan gjennomføres lokalt og regionalt. Prosessen kan tilpasses lokale forhold, som f.eks. enhetens størrelse og aktivitet.

Målet med en strategiprosess er å finne ut hvor vi ønsker å gå i årene som kommer. Det er naturlig at strategiprosessen lokalt blir inspirert og utfordret av Acta og Normisjons overordnede strategier, i tillegg til utfordringer, muligheter og egenart i det lokale arbeidet.

Filmer om strategien

Filmene under kan brukes fritt i ulike møter lokalt og regionalt.