20/10: Kvinnetreff

Velkommen til Kvinnetreff på Skogstad leirsted lørdag 20. oktober

Tema: «Levende vann i tørketider»

Taler: Klara Myhre

Sang og musikk: Sissel Brobakken, Anne Nora og Kjell Petter Løsnesløkken

Bibeltime, sang og musikk, misjonsfest, god mat og sosialt fellesskap

Program:

10.30 Kaffe og velkomst

11.00 Bibeltime

13.00 Middag

14.30 Misjonsfest – glimt fra bibeloversettelsesarbeidet i Mali ved Guri Enger, sang, andakt

Avsluttes med kaffe og noe å bite i

Pris: Kr. 300,- for hele dagen

Husk påmelding til kontoret – innen 15. oktober