Bibeldag for kvinner 9/3-19

Sted: Engehaugen kirke (Adr.: Engehaugen, Gjennomfaret 2)
Tid: Lørdag 9. mars 2019, kl. 11.00 til ca 15:00
(kaffe fra kl.10.30 til kl.11.00)

Bibeltime v/ prest Karen Sidsel Solberg
Tema: «Ditt ansikt søker jeg» (Salme 27)

Glimt fra Normisjons arbeid i Aserbajdsjan
v/Ruth Ingrid Bøe

Sang og musikk av Sigrun D. Sollien

Misjonsoffer

Servering av suppe, kaffe og kaker
Du er hjertelig velkommen !