Jeg ser ingen samaritaner

Andakt i nr 4-2018 av Håvard Monsen, Driftansvarlig leirstedene / fritidforkynner.

Det er noen tekster og historier fra min tid som liten gutt på søndagsskolen, som har satt seg mer «fast» enn andre. Og en slik bibelhistorie er teksten vi leser i fra Lukas 10 om den barmhjertige samaritanen. Søndagsskolelæreren satte opp historien med de forskjellige personene, og vi små fulgte storøyd med. Jeg opplevde den samaritanske mannen som veldig snill, og tenkte nok (som ca 5-6 åring) at de andre var veldig dumme som bare gikk forbi og ikke ville hjelpe til. Og at jeg ville være som den barmhjertige samaritanen når jeg ble stor.

I dag er jeg blitt 44 år, føler meg absolutt stor og tenker nok at denne historien har litt mer dybde i seg enn ved første øyekast på en grønn flanellograf. Det kommer en lovkyndig til Jesus, og ønsker å sette Jesus på prøve. Første spørsmål er: «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv»? Etter litt samtale, så blir spørsmålet; «hvem er så min neste»? Og her tar Jesus oss med inn historien om den barmhjertige samaritanen. Av og til tar jeg meg i å tenke at Jesus er både underfundig og litt morsom her, han snur jo hele situasjonen på hode. Mannen i historien er på vei fra Jerusalem til Jeriko. Allerede her skvetter nok den kunnskapsrike spørsmålsstilleren til, for med litt skråblikk på dette scenarioet kan en kanskje si at mannen er på vei vekk fra Gud for å dyrke seg selv. (Under romertiden var Jeriko en viktig handelsby.) Og når både prest og levitt vandrer forbi, og enda mer idet en samaritaner trer inn i historien, tenker kanskje den lovkyndige at dette her ble en annerledes samtale enn først tenkt.

Hver gang jeg nå leser denne bibelhistorien, så er det som om Jesus stiller meg to spørsmål; «Håvard, hvem er egentlig ikke din neste?» Og det er absolutt noe å tenke over, men hva da med det andre spørsmålet!? «Hva om det er du som en dag ligger i grøfta?!» I speilet ser jeg nok ingen heltemodig samaritaner, kun en mann som satser på at nåden fra Jesus bærer hele veien hjem.