Våre tanker om strategi

Når vi planlegger og utformer strategi, søker vi først og fremst Guds ledelse.
Vi gjør oss avhengige av Jesu nåde, og regner med Den hellige ånds kraft i all vår virksomhet.

Vi ber om å få være et redskap i Guds rike, slik at han får ære gjennom våre liv.

*VIDEO?*

Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Joh 15, 4-5

Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. 1. Kor 3,5-7