Glimt fra Trovasslistevnet

Det var meldt et overhendig regnvær, men det kom bare noen få drypp, da Trovasslistevnet ble avviklet 18. august. Tradisjonen tro var stevnet lagt til den helga som kommer nærmest datoen for vigslingen av leirstedet.

En av talerne, Bjørn Dagfinn Tveit

Til tross for været, var det ca. 75 mennesker som møtte fram. De fikk god valuta for reisen til Øyfjell, gjennom de fine sangene til «Godt Nytt» fra Vinje og Bjørn Dagfinn Tveit fra Nissedal og talene til Hilde og Alf Halvorsen. Paret er Normisjons mest erfarne misjonærer, med mange tiår bak seg i Mali. Nå er de bosatt utenfor Kristiansand, men fra september til desember og fra januar til mars hvert år, gjør de fortsatt misjonærtjeneste i Mali. Alf er fra Brevik og var mye på Trovassli i leirstedets første år. Hilde kjente bare stedet fra Alfs omtale, så hun hadde veldig lyst til å se stedet. Hun var derfor ikke vanskelig å be da de fikk forespørsel om å delta. Alf la forsamlingen på minnet at Gud både er nådig og hellig. Han er tremendum et fascinosem» – skremmende og tiltrekkende. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men alle er ikke frelst. Frelsen er ikke universell i den forstand at alle har del i den, men alle kan få del i den når de møter Gud, og tar imot hans ord i tro.
I det andre møtet fortalte Hilde hvilke utfordringer man støter på når man skal oversette Bibelen til andre språk. Ulike ord og lyder, kan gi helt forskjellig mening. Det er derfor et viktig og alvorlig arbeid som utføres om tekstene både skal oversettes riktig og treffe tilhørernes ordforråd. Alf formante forsamlingen til å bruke Bibelen hver dag, fordi Bibelen er levende og virkekraftig. Det er mange eksempler på at mennesker har kommet til tro bare ved å lese Bibelen på egenhånd. Trovasslistevnet gjør seg ikke selv, og som så mange ganger tidligere var det Gudny Undhjem, Kari og Jan Nielsen, Torgeir Nordal, Aud Solheim og Berit Aase som hadde stelt til. De fortjener stor takk og heder for den innsatsen de legger ned på Trovassli!

Tekst: Sam Tore Bamle