Bli giver

Kan du sponse noen på leir?

Read article "Kan du sponse noen på leir?"

Vi setter spor!

Normisjon og Acta sin felles givertjeneste

Read article "Vi setter spor!"

Normisjon og Acta er frivillige misjonsorganisasjoner som er helt avhengige av gaveinntekter for å kunne holde på med alt ønsket arbeid.
2017 viser at over 50% av våre inntekter er gavebasert fra foreninger og privatpersoner. Med andre ord er gaver vår viktigste inntektskilde.
Samtidig viser 2017-tall at vi går i minus. Vi ønsker å få inn mer penger, slik at vi ikke trenger å snu på en hver krone.

Bli med på laget slik at vi fortsatt kan sette spor!

Bankkonto: 3000.14.71321
Vippsnr: 105718

Fint om du merker hva beløpet er om du gir en engangs-gave.