Bli med ACTA!

Bli direktemedlem i Acta ved å trykke HER

Som direktemedlem i Acta er du med å støtte arbeidet vårt for barn og unge i hele Norge. I tillegg får du være med å bestemme retningen til organisasjonen.

Leirklubben

Acta Telemark anbefaler alle å melde seg inn i leirklubben, det koster 100,- per år, og da får du kr. 150,- til 200,- i avslag pr leir innenfor samme kalenderår.

Du kan melde deg inn i leirklubben når du melder deg på leir. Det vil si at du da betaler leirkontingent + medlemskontingent for leirklubben. Siden du får rabatt fra første leir vil denne leiren totalt sett bli 100 kroner billigere enn ordinær pris. Er du på flere leirer det samme året vil du få 150-200 kr i rabatt for hver leir.

Støtten bruker vi på å styrke leirarbeidet vårt. Dette gjør vi blant annet ved å ruste opp leirstedene, kjøpe inn utstyr og aktiviteter til leirene og lage materiell som faller medlemmene til gode.

Bli medlem i ditt lokale Acta-lag!

Da vil lokallaget få midler til å drive enda bedre arbeid, og du er med på å støtte opp under hele Acta Telemark!

Finn ditt lokallag under «Felleskap Acta» på nettsiden.