Angående Covid-19

Normisjon og Acta i Telemark avlyser alle regionsamlinger fram til 15. juni. I tillegg er alle sommerens leirer avlyst.

På grunn av smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av Koronapandemien, avlyser Normisjon i Telemark alle planlagte arrangementer, foreløpig fram til 15. juni. Også sommerens leirer er berørt og avlyses. Regionens årsmøte er også avlyst og berammet på nytt til lørdag 26. september. 

Acta sentralt kom 12. mars med følgende melding til alle deres lokallag:
«Med bakgrunn i Helsedirektoratets forbud mot kultur- og idrettsarrangementer, ber vi om at dere utsetter eller avlyser alle aktiviteter i lokallaget, uavhengig av antall deltakere. Dette gjelder inntil annen informasjon gis
Fra og med 7. mai er det tillatt å samles 50 deltakere så lenge smitteversntiltakene blir fulgt og oppdatert veiledere (7. mai) for barne- og ungdomsarbeid er sendt ut til alle lokallag.

Foreninger må selv vurdere hvilke konsekvenser de må trekke av myndighetenes smitterisikovurderinger og konkrete vedtak sett i lys av den siste informasjonen av 7. mai. Vi ser imidlertid at alle samlinger representerer smittefare og vi vil nødig at våre samlinger skal bidra til å sette noens liv i fare.

Samtidig er det viktig på påpeke at misjonsarbeidet ikke kan la seg lamme av «rykter om krig» eller pest. Færre samlinger i foreninger og menigheter kan føre til inntektssvikt for Normisjon. Vi minner om at Normisjons forpliktelser både internasjonalt og her hjemme består. I slike krisetider er det viktigere enn noen gang å ikke svikte våre samarbeidspartnere internasjonalt. Vi ber derfor våre misjonsvenner om å fortsette å gi til Normisjons arbeid ved å bruke Normisjons bankkonti. 

Regionledelsen vi følge situasjonen nøye og iverksette de tiltakene vi ser at vi må gjøre.