Angående Covid-19

Normisjon og Acta i Telemark avlyser alle regionsamlinger fram til 20. april

På grunn av smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av Koronapandemien, avlyser Normisjon i Telemark alle planlagte arrangementer, foreløpig fram til 20. april. Dette vil i første rekke ramme Actas påskeleir på Trovassli og regionårsmøtet som var berammet 18. april.  Vi ser for oss at det kan bli aktuelt å forlenge perioden vi må avlyse arrangementer, og vil forløpende vurdere behovet for dette.

Regionens årsmøte blir utsatt på ubestemt tid, og alle verv blir prolongert fram til det kan holdes et ordinært årsmøte.

Siden vi bruker et påmeldingssystem for leirene som forutsetter betaling samtidig med påmeldingen, så utsetter vi påmeldingsstarten for sommerleirene fra 1. april til 21. april, dvs. inntil vi har fått et klarere bildet av hvordan Koronasmitten vil påvirke leirsesongen. Vi legger ut ny informasjon om konsekvenser for leirprogrammet 20. april.

Acta sentralt kom 12. mars med følgende melding til alle deres lokallag:
«Med bakgrunn i Helsedirektoratets forbud mot kultur- og idrettsarrangementer, ber vi om at dere utsetter eller avlyser alle aktiviteter i lokallaget, uavhengig av antall deltakere. Dette gjelder inntil annen informasjon gis

Foreninger må selv vurdere hvilke konsekvenser de må trekke av myndighetenes smitterisikovurderinger og konkrete vedtak. Vi ser imidlertid at alle samlinger representerer smittefare og vi vil nødig at våre samlinger skal bidra til å sette noens liv i fare.

Samtidig er det viktig på påpeke at misjonsarbeidet ikke kan la seg lamme av «rykter om krig» eller pest. Færre samlinger i foreninger og menigheter kan føre til inntektssvikt for Normisjon. Vi minner om at Normisjons forpliktelser både internasjonalt og her hjemme består. I slike krisetider er det viktigere enn noen gang å ikke svikte våre samarbeidspartnere internasjonalt. Vi ber derfor våre misjonsvenner om å fortsette å gi til Normisjons arbeid ved å bruke Normisjons bankkonti. 

Regionledelsen vi følge situasjonen nøye og iverksette de tiltakene vi ser at vi må gjøre.