Oppdateringer fra kontoret


Mandag 30. mars 2020.
Kjøkkenhilsen fra Eirik.
Torsdag 26. mars 2020.
Oppdatering fra Sam Tore.

Mandag 23. mars 2020
Actaleder Eirik Fjeld med en liten oppmuntring fra skogen đź™‚
Torsdag 19. mars 2020
Regionleder Sam Tore Bamle med en oppdatering

Bankkonto: 3000.14.71321
Vippsnr: 105718
Mandag 16. mars 2020
Actaleder Eirik Fjeld gir en liten oppdatering.