Nye styrer etter årsmøtene for 2020

Årsmøtene i region Telemark ble gjennomført 26. september i Hauges Minde.

Etter årsmøtet er følgende personer valgt inn i styret for Normisjon Telemark:

Jostein Gjærum, Porsgrunn, leder
Erik Åtland, Porsgrunn (på valg 2021)
Liv Sneltvedt Lund, Sneltvedt (på valg 2021)
Tor Erik Helvin, Porsgrunn (på valg 2022)
Magnus Stulen, Skien (bor i Kr.Sand) (på valg 2022)

Ny:
Sigmund Holtskog, Skien

Vara:
Aavald Kaasa, Tinn
Gunn Kristin Bøe, Kjosen

Acta sitt årsmøte gjorde følgende valg:

Dennis Lagesen Veholt, leder
Magnus Stulen (på valg 2021)
Morten Stulen (på valg 2021
Bettina Grønli (på valg 2021)

Gjenvalg:
Ada Ripegutu Valle

Ny:
Andrea Gudbrands

Vara:
Ingrid Eriksrød
Johannes Ripegutu
Hedvig Foss