Årsmøte region Telemark 2020

Årsmøtepapirene for årsmøtet 26. september kan lastes ned her.

Til tross for koronatider, satser vi på å gjennomføre årsmøtet som vanlig, men innenfor de reglene som til enhver tid gjelder for smittevern.

Vi håper at mange tør og vil prioritere å komme! Husk påmeldingsfristen i løpet av tirsdag 22. september. Det vil i år koste 200 kroner å delta på årsmøtet, men skoleelever og studenter går gratis. Betalingen tas inn på årsmøtet. Den kan evt. vippses og merkes med årsmøtekontingent.

Vi ønsker at du oppgir navn og telefonnummer når du melder deg på.

Påmelding sendes til region.telemark@normisjon.no eller tlf 35 52 28 78

Føler du deg dårlig på selve årsmøtedagen, ber vi deg, av hensyn til de andre, om å holde deg hjemme.

Vel møtt til årsmøtet!

Acta har sitt eget årsmøte senere samme dag.