20-års jubileum for Sneltvedt GospelKids

Sneltvedt GospelKids er et barnekor på Sneltvedt med ca. 25 medlemmer. Vi er med i Acta/Normisjon og har korøvelser på Sneltvedt bedehus onsdager fra kl. 17.30 – 19.00.

Onsdag 26. oktober kl. 17.30 feirer vi 20 års jubileum for Sneltvedt GospelKids på Sneltvedt bedehus. Alle tidligere medlemmer i koret er velkommen. Det blir litt historiefortellinger og mye sang –  nye og gamle.

Andakt ved Tone Arntzen. Pølser, isslott og full fest!

Ta med familie og venner. Alle er velkommen!

Vennlig hilsen
Sneltvedt GospelKids