Trovassli

Trovassli er leirstedet  vårt i Vinje kommune

Når er leirstedet ledig?

Trovassli leirstad:
Leie:
Henvend deg til regionkontoret på:
35 52 28 78 eller region.telemark@normisjon.no

Pris:
300,- pr pers pr natt eller
minstepris 3000,- pr døgn

Leder av styret:
Jan Nielsen
tlf. 913 91 752

Vaktmestertjenester:
Aslak Breiseth
tlf. 990 06 425