Bedehuset på Sneltvedt

Adresse:
Sneltvedtveien 263,
3719 Skien

Poeng: 1

Severdigheter og turmuligheter
• 50 m nord for bedehuset er det kart over turstier i skogen mot Skifjell/Vealøs
• Det er lekeapparater og ballbane vis a vis bedehuset
• Børsesjø naturreservat og fuglekikkertårn
• Kapitelberget kryptkirke ved Bratsberg gård