Kontakt oss

Åpningstider på kontoret:

Tirsdager kl. 10 – 14

Onsdager kl. 10 – 14

Torsdager kl. 10 – 14

 

Adresse: Lundegata 15, 3724 Skien

Tlf: Normisjon: 35 52 28 78 eller Acta: 413 74 261

Mail: region.telemark@normisjon.no eller acta.telemark@normisjon.no

 

Ansatte

Ulf Børje Rahm
Regionleder

mob: 911 32 597
epost: ulf@porsgrunn-normisjon.no

Send epost

Send epost

Tor Arne Langeland
Actaleder

tlf.: 35 52 66 22
mob: 413 74 261
epost: tor.arne.langeland@normisjon.no

Send epost

Send epost

Kristine Myrvang Langemyhr
Administrasjons- og fellesskapskonsulent

tlf.: 35 52 28 78
epost: kristinem.langemyhr@normisjon.no

Send epost

Send epost

Terje Olafsen
Frilans-forkynner

mob: 916 06 065
epost: terje@aleto.no

send epost

send epost

ACTA, REGION TELEMARK

Tlf.: 35 52 66 22/413 74 261
Epost:
acta.telemark@normisjon.no

NORMISJON, REGION TELEMARK

Besøksadresse: Lundegt. 15, 3724 SKIEN
Postadresse: Pb 297 Sentrum, 3701 SKIEN
Fakturaadresse: c/o KNIF regnskap, Bergtorasvei 120, 4633 KR.SAND
Tlf.: 35 52 28 78
Epost: region.telemark@normisjon.no
www.normisjon.no/telemark

Bankkonto: 3000.14.71321
Vippsnr: 105718
Foretaksnummer
: 971 545 615

Åpningstid kontor:
tirsdag–fredag kl. 10.00–14.30
Mandager stengt.

Oksøya leirsted og Trovassli leirsted:
Trykk her