Kontakt oss

Ansatte

Sam Tore Bamle
Regionleder

mob: 900 10 760
epost: sam.tore.bamle@normisjon.no

send epost

send epost

Eirik Fjeld
Actaleder

mob: 918 51 143
epost: eirik.fjeld@normisjon.no

send epost

send epost

Lillian T. Ottersen
Kontorfullmektig

tlf: 35 52 28 78
epost: lillian.ottersen@normisjon.no

send epost

send epost

Gunn-Marit E. Selle
Actaarbeider

mob: 928 40 659
epost: gunn.marit.selle@normisjon.no

send epost

send epost

Terje Olafsen
Forkynner

mob: 916 06 065
epost: terje@aleto.no

send epost

send epost

NORMISJON, REGION TELEMARK

Besøksadresse: Lundegt. 15, 3724 SKIEN
Postadresse: Pb 297 Sentrum, 3701 SKIEN
Fakturaadresse: c/o KNIF regnskap, Bergtorasvei 120, 4633 KR.SAND
Tlf.: 35 52 28 78
Epost: region.telemark@normisjon.no
www.normisjon.no/telemark

Bankkonto: 3000.14.71321
Foretaksnummer: 971 545 615

Åpningstid kontor:
tirsdag–fredag kl. 10.00–14.30
Mandager stengt.

Oksøya leirsted og Trovassli leirsted:
Trykk her