Ledig Stilling i Normisjon Telemark!

Normisjon Telemark er en del av organisasjonen Normisjon i Norge. Vi driver kristent arbeid gjennom ulike lag og foreninger for barn, ungdom og voksne. I tillegg har vi et omfattende leirarbeid på leirstedene Trovassli i Øyfjell og Oksøya i Eidangerfjorden. Acta er betegnelsen for vårt barne- og ungdomsarbeid.

Nå søker vi ny medarbeider til vårt kontor i Skien. Til stillingen hører økonomistyring og ledelse av administrasjon i samarbeid med regionleder.

Pr. i dag er dette en 60% stilling, men med mulighet for utvidelse. Vi er i endring, derfor ønsker vi å se på stillingens oppgaver og omfang. Vi ønsker at den som går inn i stillingen også skal være med å forme den sammen med styret, regionleder og actaleder.

Noen hovedoppgaver:
– Oppfølging i forhold til bankbilag, kontoutskrifter og vipps-rapporter.
– Godkjenning av regnskapsbilag.
– Føre digitale lønnsskjemaer, innsending til lønnsavdeling.
– Betjene sentralbord og ta i mot besøkende på kontoret.
– Administrere utleie av leirstedene og noe annen utleie.
– Arbeid i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av arrangementer.

Vi søker en medarbeider som er motivert for å arbeide i en kristen misjonsorganisasjon og som vil være med å styrke og videreutvikle administrasjon og økonomistyring i Normisjon Telemark.

Stillingen lønnes i henhold til lønnsregulativ for Normisjon.
Den som ansettes må kunne identifisere seg med Normisjons verdier og grunnsyn.

Søknadsfrist: 14. september 2022. Søknaden sendes til region.telemark@normisjon.no