Trovasslistevnet 2024

Hold av dagen allerede nå!

Søndag 18. august 2024 er du hjertelig velkommen på Trovasslistevnet.

 

TROVASSLI 50 ÅR!

Trovassli Leirsted fyller 50 år i 2024, og dette markerer vi på Trovasslistevnet.

Så hold av dagen! Mer informasjon kommer