Trenger du noen å prate med?

Fermate Sør tilbyr samtale og veiledning på grunnlag av en kristen livsforståelse sammen med kompetente samtalepartnere.

De fleste av oss erfarer iblant at livet kan være vanskelig. Vi kan stå overfor viktige valg, få opplevelser som kjennes overveldende, eller lengte etter endring og fordypning i eget liv. Da kan det være fint å samtale med en kristen fagperson.

Hos Fermate Sør møter du erfarne sjelesørgere som har tid og kompetanse til å følge deg gjennom prosesser. Vi ønsker å gå et stykke på veien sammen med mennesker i viktige livsprosesser.

Vår veiledning er basert på kristen livsfortolkning. Vi vil møte alle med omsorg og respekt, uavhengig av livssituasjon og livssyn. Vår erfaring er at en åpen, støttende og reflekterende samtale kan bidra til å gi håp og styrke livstolkning og livsmestring.

Vi tar imot både enkeltpersoner og par til samtale. Våre sjelesørgere har taushetsplikt. Du trenger ingen henvisning for å komme til samtaler hos oss.

Fermate Sør er eid av Normisjon region agder.

Kontakt Fermate Sør. (Lenke til fermate.no)